Hlavná cena STAVBA ROKA 2023 v kategórii Inžinierske stavby

Hlavná cena STAVBA ROKA 2023 v kategórii Budovy

Cena Ministerstva dopravy SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Vaillant Heat Pump Plant

novostavba, Senica

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Pribinova 40

novostavba, Bratislava

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Cena za nápaditý architektonický koncept

Zwirn 1

novostavba, Bratislava

Cena bytový / rodinný dom roka

Bory Nový Dvor - 2. fáza

novostavba, Bratislava

Cena verejnosti

Vaillant Heat Pump Plant

novostavba, Senica

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri