Pribinova 40

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Katarína Jägrová, Ing. arch. Martin Koiš Hlavný inžinier projektu: Ing. Tibor Mátis
Projektant architektonickej časti:
GFI a. s., Ing. Tomáš Uhrin, Ing. Jana Valachovičová, Ing. arch. Matúš Maras, Ing. Miroslav Cvičela, Ing. Radovan Kyjovsky, Ing. Pavol Guričan
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Statika stavieb – PRODIS plus, s. r. o, Ing. Juraj Štrbák Konštrukcie inžinierskych stavieb: DS-projekt s. r. o., Ing. Soňa Ridillová Elektrotechnické zariadenia stavieb: PINEL, s. r. o., Ing. Marek Mojto Energetické zariadenia stavieb: HKL-TB s. r. o., Ing. Iveta Trteková, PIK-OLEKŠÁK s. r. o., Ing. Ľubomír Olekšák Technické vybavenie stavieb (TZB, vykurovanie a pod.): HKL-TB s. r. o., Ing. Karol Macháč Meranie a regulácia: MARSY s. r. o., Ing. Ján Holos Požiarna ochrana: PYROS – INGL, s. r. o., Ing. Ladislav Vámoš
Hlavný zhotoviteľ:
Združenie Sytiq (Ing. Michaj Bedaj) a Strabag (Ing. Marek Ščury) – hlavná stavba
Hlavný stavbyvedúci:
Peter Šidelský (Sytiq), Michal Frolo (Strabag)
Stavebník, developer:
Pribinova 40 (Ing. Dušan Janca), JTRE (Ing. Pavel Pelikán)
Dozorná činnosť:
Gleeds
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
80 mil. EUR
Doba výstavby:
07/2020 – 08/2023
Fotografie:
Richard Raymann, Matej Fabianek

Opis stavby

Stavba je kombináciou dvoch funkcií – parkovacieho domu a administratívneho objektu. Zámerom bolo vizuálne potlačiť pôsobenie parkovacej časti a zjednotiť výzor a vytvoriť homogénnu stavbu. Preto sa kládol dôraz na riešenie fasády parkovacieho domu, ktorý musel spĺňať základné kritériá stavby ako požiarne požiadavky, prevetrávanie a iné. Cieľom bolo, aby raster hornej administratívnej časti stavby plynulo prešiel do časti parkovacieho domu so zreteľom na architektonický výraz objektu. S tým súvisí aj fasádne členenie, ktoré je plynulé a súrodé od vrchu až dolu. Objekt je vizuálne prepojený s rozšíreným nákupným centrom Eurovea a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower, preto je zvolená perforácia fasádnych panelov parkovacieho domu. Tá je tvorená gradáciou trojuholníkového vzoru, ktorý súvisí nielen s tvarom pôdorysu Eurovea Tower, ale aj so zasklením nákupnej pasáže. Organické tvarovanie objektu vychádza z plynulých kriviek aplikovaných na celej nábrežnej línii komplexu Eurovea.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri