Pavilón špičkových technológií Univerzity Komenského – projekt ACCORD

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Ján Majerský, PhD.
Projektant architektonickej časti:
PROMA, s.r.o. - Ing. Ján Majerský, PhD.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Ján Majerský, PhD. – stavebná časť, Ing. Adam Varga - statika, Ing. Juraj Herda – zdravotechnika, Ing. Rastislav Konkoľ – vykurovanie
Hlavný zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Peter Grega
Stavebník, developer:
Univerzita Komenského v Bratislave
Dozorná činnosť:
Armatrade GRP, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
6.41 mil. EUR
Doba výstavby:
04/2022-06/2023
Fotografie:
Šimon Slávik

Opis stavby

Pavilónu je sever-juh, kancelárske a ubytovacie jednotky sú prevažne orientované na juh a západ a majú prirodzené osvetlenie oknami. Budova má samostatný, hlavný vstup pre študentov, pedagógov a verejnosť z juhu a zásobovací vstup a vjazd orientovaný z východnej strany. Fasáda je orámovaná keramickým plášťom s pásovými hliníkovými oknami. Výtvarné riešenie vychádza z kontrastného farebného pôsobenia veľkoplošných fasád s presklenými plochami vstupnej zóny a prednáškových miestností. Farebné riešenie fasád je kombinácia odtieňu červenej a šedej farby, ktoré podčiarkujú výrazné hmotové prvky architektonickej kompozície. Do pavilónu sa vstupuje z južnej strany od exteriérového parkoviska schodiskom alebo rampou do foyeru, ktorý je centrálnym prepojovacím telesom medzi východným laboratórnym blokom a západným konferenčno-výukovým blokom. Na prvom nadzemnom podlaží konferenčného bloku sa nachádza recepcia, prednášková sieň, seminárne miestnosti, terasa a hygienické zázemie. Východný blok obsahuje dvojpodlažný priestor laboratória, zázemie laboratória a miestnosti pre technické zariadenie budovy, ako miestnosť OST, strojovňu VZT, rozvodňu NN a ostatné technické miestnosti a sklady.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri