Súťaž realizovaných stavieb na Slovensku s názvom Stavba roka má svoju tradíciu už od roku 1995. Ide o súťaž na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.

Súťaž sa vyhlasuje každoročne pre stavby v kategóriách:

      „Budovy“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

      „Inžinierske stavby“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

pričom všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii.

Vykonávacími dokumentmi súťaže sú: vyhlásenie súťaže, súťažné podmienky, záväzná prihláška, krycí list a kritériá hodnotenia stavebných diel.

Súčasťou súťaže je Cena verejnosti, ktorá je už od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, aj šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí.

Organizátorom súťaže bola od roku 1995 Nadácia ABF Slovakia. Od roku 1997 je organizátorom tejto súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Nad 29. ročníkom celoštátnej súťaže stavieb realizovaných na Slovensku Stavba roka 2023 prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri