Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Martin Kusý II., Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý III., Ing. arch. Mária Michalič-Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková
Projektant architektonickej časti:
A B.K.P.Š., spol. s r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Statika stavieb: Ing. Ladislav Tausinger, Konštrukcie inžinierskych stavieb: Ing. Soňa Ridilová, Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Valdemar Čihák, Ing. Peter Somorovský, Ing. Július Litavský, Energetické zariadenia stavieb: Ing. Valdemar Čihák, Technické vybavenie stavieb: Ing. Pavol Repčík, Ing. Peter Komrska, Ing. Norbert Jókay, Technologické zariadenia stavieb: Ing. Valdemar Čihák, Ing. Peter Komrska, Ing. Július Vážny
Hlavný zhotoviteľ:
Združenie HORNEX, a.s. a STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Štefan Baksa, Ing. Juraj Trnovec
Stavebník, developer:
Slovenská národná galéria
Dozorná činnosť:
SGS Czech republic s.r.o. (do 2018), Ing. Zlatica Páleníková (od 2018)
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
61.75 mil. EUR
Doba výstavby:
01/2016-10/2022
Fotografie:
Martin Remenár

Opis stavby

Súbor galérie je situovaný na prestížnom mieste centra mesta medzi nábrežím Dunaja a historickým centrom v tesnom susedstve. Pozostáva z kontrastujúcich architektonických vrstiev baroka, novoklasicizmu a najmä periódy projektovanej architektom Vladimírom Dedečkom v 70. rokoch minulého storočia. Okrem obnovy a rozšírenia jestvujúcich výstavných priestorov bol areál doplnený o ďalšie priestory a objemy. Svojou hustotou je tento súbor súčasťou historickej mestskej štruktúry. Tento areál je tiež miestom heterogénnej materiality pôvodných barokových vojenských kasární a oceľových stavieb s hliníkovými plášťami zo 70. rokov periódy architekta Vladimíra Dedečka. Obnova a dostavba súboru Národnej galérie bola neobyčajne komplexnou a mnohovrstevnatou úlohou. Okrem splnenia nových nárokov programu na limitovanej ploche pozemku bola obzvlášť náročná rekonštrukcia v podmienkach absentujúcej metodológie jej obnovy. Taktiež bolo potrebné korigovať viaceré provizóriá pochádzajúce z predchádzajúcich prestavieb v 50. a 70. rokoch minulého storočia. V barokovom korpuse areálu bol vytvorený nový centrálny vstupný vestibul a výstavné priestory boli doplnené o novú expozičnú halu pre veľké inštalácie a podujatia. K objemom súboru bolo pridané teleso nového depozitára. Pôvodne relatívne uzavretý súbor je koncipovaný ako areál otvorený pre verejnosť prostredníctvom nádvorí, pasáží a priechodnosťou priestorov parteru. Má byť miestom širokej škály rôznych aktivít. Už za niekoľko mesiacov po dokončení v decembri 2022 sa stal vyhľadávaným živým miestom centra Bratislavy. Prostredie tohto komplexu má inšpirovať radikálnym susedstvom autonómnych architektúr baroka, neskorej moderny a dnešnej architektúry s ich jedinečnými výstavnými priestormi.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri