Bory Nový Dvor – 2. fáza

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Autorský kolektív Sadovsky & Architects - Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Peter Hubinský, Ing. arch. Dalibor Špilák, Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Silvia Rosíková, Akad. arch. Jakub Španiel, Ing. arch, Alexandra Pilková
Projektant architektonickej časti:
SADOVSKY & ARCHITECTS, s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
SOLING s.r.o – Ing. Pavol Jančovič , PROKOS, s.r.o. – Ing. Ondrej Májek, Ing. Daniel Šablica , PANCO, spol. s.r.o. -Tomáš Pancák, ITP Control, s.r.o. - Ing. Tomáš Malatinec, IZP - Projekt s. r. o. – Ing. Pavol Zaťko, Ing. Gabriela Heffnerová , ZTI s.r.o. – Ing. Ján Mesík, TEGAS – Peter Balog
Hlavný zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Jozef Hálek
Stavebník, developer:
Penta Real Estate s.r.o (developér)
Dozorná činnosť:
TDI – Kompleting, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
26.8 mil. EUR
Doba výstavby:
02/2021-02/2023
Fotografie:
Filip Izrael, Pavle Kudiváni

Opis stavby

Bory Nový Dvor predstavuje ďalšiu z rezidenčných etáp developera Penta Real Estate dokončených v rámci novovznikajúcej mestskej štvrti Bory, ktorá sa rozvíja medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Urbanisticky sa jedná o obytný súbor realizovaný v dvoch fázach. Prvá fáza projektu bola skolaudovaná už v roku 2021 a v rámci 9 obytných domov ponúkla na predaj celkom 287 bytov. Druhá fáza bola dokončená v roku 2023 a rozšírila etapu o ďalších 9 bytových domov a 321 bytov. Obytný súbor tak dnes pozostáva z celkovo 608 bytov umiestnených v ôsmich bytových blokoch, pričom každý z blokov je tvorený dvojicou alebo trojicou bytových domov spojených spoločným podzemným podlažím s parkovacími státiami. Novovznikajúcemu obytnému súboru dodáva vysokú kvalitu rozsiahly verejný park, tiahnuci sa stredom pozemku až k jestvujúcemu prírodnému odvodňovaciemu kanálu. Sadové úpravy celého komplexu sú založené na kombinácií chodníkov, zelene, detských ihrísk, multifunkčnej hernej plochy a voľných priestranstiev, ktoré prinášajú do územia rozmanité možnosti kvalitného strávenia voľného času. Dominantným prírodným prvkom parku je jazierko s prepojením na malé námestia situované pri občianskej vybavenosti. Napriek prevládajúcej funkcii bývania sú pre budúcich rezidentov vo vybraných obytných blokoch navrhované menšie retailové prevádzky z dôvodu väčšej pešej dostupnosti od obchodno-zábavného centra Bory Mall. Logické napojenie dynamickej dopravy, navrhnuté prostredníctvom pripojení na jestvujúce menšie okružné križovatky a riešenie statickej dopravy v podzemných podlažiach a popri ukľudnenej časti areálových komunikácii medzi obytnými blokmi, dodávajú komplexu bezkolízne dopravné riešenie.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri