Hlavná cena titul Stavba roka 2019

Zámok Pezinok

novostavba, Pezinok

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Hrebienok Resort II

novostavba, Vysoké Tatry

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

Zámok Pezinok

novostavba, Pezinok

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Národný futbalový štadión

novostavba, Bratislava

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Poštová 1

rekonštrukcia, Žilina

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Poštová 1

rekonštrukcia, Žilina

Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

Cena za nápaditý architektonický koncept

WellPark

novostavba, Žilina

Cena za bytový/rodinný dom roka

Stein 2

novostavba, Bratislava

Cena verejnosti 2019