WellPark

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti:
A. R. K atelier, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Jaroslav Ollah
Hlavný zhotoviteľ:
RbR ing, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Martin Pavlovič
Stavebník, developer:
LICITOR development, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Jozef Kubanka
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
6, 0 mil. EUR
Doba výstavby:
11/2017 – 08/2019
Fotografie:
Mgr. art. Soňa Sadloňová

Opis stavby

Cena udelená odbornou porotou za: