ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Martin Stoličný, Ing. arch. Lucia Véghová – REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant architektonickej časti:
REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Michal Bariš – STAT-KON s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Andrej Kollár
Stavebník, developer:
ZKW Slovakia s. r. o.
Dozorná činnosť:
Dipl. Ing. Ivan Kúdelka - ZKW Slovakia s. r. o
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
34, 6 mil. EUR
Doba výstavby:
07/2018 – 07/2019
Fotografie:
Branislav Holík

Opis stavby

Cena udelená odbornou porotou za: