Poštová 1

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti:
Ing. Vladimír Rybárik
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ:
INGSTEEL s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer:
Reinoo Žilina a. s.
Dozorná činnosť:
Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
18,0 mil. EUR
Doba výstavby:
10/2017 – 02/2019
Fotografie:
Mgr. art. Lukáš Macek

Opis stavby

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby udelená odbornou porotou za: 

Cena  za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby udelená odbornou porotou za: