Hrebienok Resort II

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti:
IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
PCstatik, s. r. o. Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ:
Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer:
Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Pavol Martančík - CPMP s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
12, 5 mil. EUR
Doba výstavby:
06/2017 – 06/2019
Fotografie:
Ján Jasenský

Opis stavby

Cena udelená odbornou porotou za: