Národný futbalový štadión

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Karol Kállay st., Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti:
NEUSTÁLE, s. r. o., Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Branislav Paulík, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Kristína Šťastná
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Jaroslav Repa, PhD., STAVOKOV PROJEKT s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Andrej Spišiak
Stavebník, developer:
NFŠ, a. s.
Dozorná činnosť:
Ing. Ľudovít Čačka - LIDZ, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
118, 5 mil. EUR
Doba výstavby:
08/2016 – 12/2019
Fotografie:
Ing. Milan Jursa

Opis stavby

Cena udelená odbornou porotou za: