Stein 2

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti:
Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Polivka, Hörmann & Partners s. r. o., Ing. Daniel Bukov OK TEAM, s. r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžinierstvo, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
YIT Slovakia a. s. v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer:
YIT Slovakia a. s.
Dozorná činnosť:
Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
57, 5 mil. EUR
Doba výstavby:
07/2015 – 06/2019
Fotografie:
Martin Viazanko

Opis stavby

Cena udelená odbornou porotou za: