Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec
Projektant architektonickej časti:
Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Klára Stankovská
Hlavný zhotoviteľ:
Cesty Nitra, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Pavol Velický
Stavebník, developer:
Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť:
Ondrej Danada – i. p. a.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
0, 7 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2018 – 09/2019
Fotografie:
Peter Letko

Opis stavby

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2019  na známom internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk  49 051 respondentov!

CENU VEREJNOSTI  2019 získala s celkovým počtom 2 984 hlasov