Hlavná cena v kategórii Inžinierske stavby

D1 Prešov západ - Prešov juh

novostavba, Prešov

Hlavná cena v kategórii Budovy

Jurkovičova Tepláreň

rekonštrukcia, Bratislava

Cenu MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Jurkovičova Tepláreň

rekonštrukcia, Bratislava

Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska

D1 Prešov západ - Prešov juh

novostavba, Prešov

Cenu za výnimočné a progresívne riešenie

Most Monoštor

novostavba, Komárno

Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Pradiareň

obnova, Bratislava

Cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní zhotovovaní stavby

Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

EINPARK Office & Residence

novostavba, Bratislava

Cenu za nápaditý architektonický koncept

Sky Park residence

novostavba, Bratislava

Cenu za bytový/rodinný dom roka

Rezidenčný komplex Seberíniho

novostavba, Bratislava