Výskumné a vývojové centrum MUEHLBAUER

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.Juraj Ábel
Projektant architektonickej časti:
VIRTU Project s.r.o. - Ing.Juraj Ábel
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Lukáš Živner, PhD.
Hlavný zhotoviteľ:
DYNAMIK HOLDING, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Patrik Haring
Stavebník, developer:
MUEHLBAUER AUTOMATION s.r.o.
Dozorná činnosť:
VIRTU Project, s.r.o. - Ing.Juraj Ábel
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
9, 88 mil. EUR
Doba výstavby:
11/2019 - 11/2020
Fotografie:

Opis stavby

Nová budova výskumného a vývojového objektu bola architektonicky navrhnutá tak, aby vynikli čisté línie stavby a kvalitné materiálové prevedenie. Objekt má tvar kvádra. Moderný vzhľad zabezpečuje najmä celopresklená fasádna konštrukcia, ktorá pokrýva prednú stranu budovy a zasahuje aj do jej kratších strán. Budova pozostáva z troch podlaží, ktorým prináležia tri schodiská, pričom centrálne oceľové schodisko s podestami a galériami plní aj reprezentatívnu funkciu. Schodisko je otvorené na celú výšku objektu.