Rezidenčný komplex Seberíniho

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Peter Moravčík
Projektant architektonickej časti:
PMArchitekti, s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Ivan Bučko - ORPIS
Hlavný zhotoviteľ:
HORNEX, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Ľuboš Rako
Stavebník, developer:
HORFIN, a.s.
Dozorná činnosť:
MADING, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
15 mil. EUR
Doba výstavby:
03/2017 - 12/2019
Fotografie:

Opis stavby

Do existujúcej štruktúry bratislavského Ružinova boli ako zjednocujúci prvok vložené tri objekty na spoločnej podzemnej platforme garáží. Koncepcia celého súboru je postavená na protiklade plnej plochy bielych omietnutých fasádnych stien a hlbokej štruktúrovanej zóny lineárnych loggií v kontrastnom tóne antracitovej šedej, rytmicky doplnenej o farebné akcenty deliacich stien béžovej farby. Racionálnu horizontalitu loggií oživuje sústava vertikálnych mobilných hliníkových paravánov, ktoré na preslnených fasádach vytvárajú bytom príjemne zatienené exteriérové pobytové plochy. K obytnej prívetivosti prispieva aj prirodzený tón dreva na podlahách loggií.