EINPARK Office & Residence

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Špela Videcnik u.d.i.a. MAarch(AA) a kolektív
Projektant architektonickej časti:
A1 Architecture a.s., OFIS architekti, projektivni biro, d.o.o., KONSTRUKT plus s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
A1 Architecture a.s., KONSTRUKT plus s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ:
Lis Anker s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Alexander Demjan, Ing.Peter Mihala
Stavebník, developer:
Einpark Rezidencia, a.s., Einpark Office a.s., CORWIN SK a.s.
Dozorná činnosť:
Ing.Veronika Macková Hanzesová
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
57, 1 mil. EUR
Doba výstavby:
06/2017 - 01/2020
Fotografie:

Opis stavby

Objekty polyfunkčného centra sa skladajú z dvoch hlavných hmôt a spájajúcej podzemnej časti. V prvej horizontálnej sedempodlažnej hmote sa na prízemí nachádzajú vstupy do budovy, obchody, služby, stravovacie zariadenia a administratíva. Druhá devätnásťpodlažná vertikálna budova je určená na bývanie. Projekt EINPARK je priamo napojený na diaľnicu a MHD. Administratívna budova je spojená s lávkou pre cyklistov a peších ponad diaľničný obchvat D1.