Pradiareň

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Juraj Almássy, Ing.arch.Peter Bouda, Ing.arch.Richard Čečetka, Ing.arch.Ivan Masár
Projektant architektonickej časti:
BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Stanislav Kyseľ-statika; KLIMA KONZULT spol.s r.o. - VZT, ÚK, CHL; Ing.Milan Duchoň - požiarna ochrana; Tibor Mikle-stabilné hasiace zariadenie
Hlavný zhotoviteľ:
YIT Slovakia, a.s. - Ing.Patrik Golský (líder)
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Jozef Lobb, Ing.Dominik Varchola
Stavebník, developer:
YIT Slovakia, a.s., RSJ Investment a.s.
Dozorná činnosť:
Arcadis Czech Republic s.r.o., org.zložka Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
46, 0 mil. EUR
Doba výstavby:
08/2018 - 10/2020
Fotografie:

Opis stavby

Cieľom obnovy historickej budovy Pradiarne a Silocentrály bola konverzia na nové funkčné využitie. Navrhovaná administratívna funkcia s obchodom a službami v prízemí využíva priestorové danosti budovy. Vzhľadom na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky boli použité tradičné, ale aj progresívne materiály a technológie. Medzi najvýraznejšie zachované historické prvky patria liatinové stĺpy s čiastočne obnovenou art deco výmaľbou, zachované a obnovené pôvodné oceľové okná s typickým hustým členením a dômyselným systémom otvárania, ako aj secesné oceľové točité schodisko.