Most Monoštor

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.Ladislav Nagy - ideový návrh, Akad.arch.Ivan Marko (Ⴕ) - urban.kompozícia
Projektant architektonickej časti:
Pont-TERV Zrt (HU) - Ing.László Mátyássy, DOPRAVOPROJEKT a.s. - Ing.Ladislav Nagy
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
DOPRAVOPROJEKT - Ing.Ladislav Nagy, Ing.Gabriel Drdanko, Ing.Juraj Dovčič, Ing.Miroslav Štefula, Ing.Richard Bočkay, Prof.Ing.Peter Turček, PhD., Pont-TERV Zrt.(HU)-Ing.László Mátyássy, Ing.Elemér Dániel, Ing.Miklós Pálossy
Hlavný zhotoviteľ:
H-M DUNA-HÍD Konzorcium, líder: Hídépitö Zrt, člen: Mészáros és Mészáros Kft., rozhodujúci subdodávatelia: Hódút Kft., HSP Kft.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Réka Hlatky, Ing.Balász Varga
Stavebník, developer:
NIF Zrt.-Ing.Mira Ibrajter a Ing.Szabolcs Nagy - príprava, Ing.Márta Szabó-vedúca projektu-realizácia, Slovenská správa ciest-Ing.Viliam Žák-riaditeľ IVSC, Ing.Dana Neckárová HIP prípravy, Ing.Peter Pšenek HIS realizácie
Dozorná činnosť:
Komáromi Híd Mérnök Konzorcium (líder: Föber Zrt., členovia: Utiber Kft., Oviber Kft., Via-Pontis Kft(HU), ESP Consult s.r.o. (SK) - ved.dozorov Ing.János Karkus, dozor OK: Ing.Juraj Kováč
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
95, 7 mil. EUR
Doba výstavby:
08/2017 - 05/2020
Fotografie:

Opis stavby

Unikátny cestný most pozostáva z piatich polí. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná oceľová konštrukcia s jedným pylónom vejárovej sústavy, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Usporiadanie pylónu je asymetrické. Jedná sa o oceľový pylón tvaru písmena L stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou cesty je 94,5 m. Aktuálne je najvyšším mostom na Dunaji. Stĺpy verejného osvetlenia pripomínajúce tvar a prierez pylónu spolu s diaľkovo riadeným osvetlením mosta zvýrazňujú jeho celkové estetické pôsobenie.