D1 Prešov západ – Prešov juh

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.Branislav Juhás, Ing.Juraj Kopčák, Ing.arch.Zuzana Macháčová, Ing.Miroslav Frankovský
Projektant architektonickej časti:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Valbek s.r.o., Dopravoprojekt Brno a.s., R-PROJECT INVEST s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Martin Pták
Stavebník, developer:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dozorná činnosť:
Združenie SD Prešov: AE DOZORING s.r.o., BUNG Slovensko s.r.o., INFRAM SK s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
356, 35 mil. EUR
Doba výstavby:
06/2017 - 10/2021
Fotografie:

Opis stavby

Osemkilometrový úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod. Trasa diaľnice je navrhnutá s ohľadom na reliéf územia a dopravné podmienky napojenia na existujúcu komunikačnú sieť. Najrozsiahlejšou časťou je samotná diaľnica D1. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ s plynulým priestorovým napojením na úsek Svinia – Prešov západ. Údolie potoka Vydumanec križuje diaľnica D1 mostným objektom situovaným v najvyššej úrovni mimoúrovňovej križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Prešov a jeho časti.