Jurkovičova Tepláreň

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Hlavný architekt konverzie: Martin Paško a tím DF Creative Group - adaptácia interiérových priestorov; Spoluatori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová; Obnova fasád a strešného plášťa: Pavol Pauliny, Vlasta Viglašová, Ján Kresan/Pamarch; Fitout nájomných priestorov Base4work: Ján Antal, Barbora Babocká/Perspektiv; Fit-out nájomných priestorov Reštaurácia Werk: BEEF architekti; Fit-out nájom.priestorov Kaviareň a Dot Gallery: Point Architekti; Spolupráca: Roman Bányai (hlavný inžinier projektu); Marta Pichová, Ivan Holub (obnova fasád a strešného plášťa); Pavol Pribylinec, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková (stavebná časť); Statika: Peter Gavaľa
Projektant architektonickej časti:
Plášť: Ing.arch.Pavol Paulíny, PhD., Interiér: Ing.arch.Martin Paško
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Roman Bányai, Ing.Peter Gavaľa
Hlavný zhotoviteľ:
ENG2 SR, spol. s r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Peter Káčer, ENG2 SR, spol. s r.o.
Stavebník, developer:
Penta Real Estate, s.r.o.
Dozorná činnosť:
Ing.Peter Káčer, ENG2 SR, spol. s r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
13, 0 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2018 - 08/2021
Fotografie:

Opis stavby

Budova Jurkovičovej Teplárne, národnej kultúrnej pamiatky, pozostáva celkovo zo šestich nadzemných podlaží. Pôvodné veľkorysé haly umožnili vstavanie ďalších nových nadzemných podlaží. Átrium v kotlovej hale je ukončené svetlíkom s dominantnými násypníkmi cez výšku všetkých podlaží. Návrh rešpektuje pôvodnú konštrukčnú a priestorovú skladbu stavby. Delí sa na turbínovú a kotlovú halu. Strechu kotlovej haly tvorí väzníková sústava, trapézový plech, nadbetonávka a tepelná izolácia. Rekonštrukcia pamiatky zachovala rôzne pôvodné prvky a materiály, ktoré boli opätovne využité. Zachovaný bol aj pôvodný prepravníkový žeriav či autentické násypníky uhlia, ktoré dnes tvoria dominantu interiéru objektu.