ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

Termín podania prihlášok sa predlžuje na 10.12.2022