Súťaž realizovaných stavieb na Slovensku s názvom Stavba roka má svoju tradíciu už od roku 1995. Ide o súťaž na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.

Súťaž sa vyhlasuje každoročne pre stavby v kategóriách:

      „Budovy“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

      „Inžinierske stavby“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

pričom všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii.

Vykonávacími dokumentmi súťaže sú: vyhlásenie súťaže, súťažné podmienky, záväzná prihláška, krycí list a kritériá hodnotenia stavebných diel.

Súčasťou súťaže je Cena verejnosti, ktorá je už od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, aj šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí.

Organizátorom súťaže bola od roku 1995 Nadácia ABF Slovakia. Od roku 1997 je organizátorom tejto súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Nad 28. ročníkom celoštátnej súťaže stavieb realizovaných na Slovensku Stavba roka 2022 prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister dopravy Slovenskej republiky, pán Andrej Doležal.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri