Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch. Andrej Drgoňa
Projektant architektonickej časti:
Ateliér 3ab s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Rastislav Lorenz, Ing. Jozef Pollák, Ing. Juraj Szabo, Ing. Daniela Mazúrová, Ing. Ľuboš Vyrúbal, Ing. Oľga Jedináková,Marián Polakovič
Hlavný zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Viliam Ruščanský
Stavebník, developer:
bratislavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť:
Oddelenie investičných činností, oddelenie kultúry
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
2.69 milióna €
Doba výstavby:
08/2021-10/2023
Fotografie:
Slávka Miklošová

Opis stavby

Objekt sa nachádza v centre mesta na Dunajskej ulici. Výstavba v tejto lokalite je ustálená. Projekt rieši rekonštrukciu v dvornej časti objektu. Rekonštrukcia spočíva v demolácii jestvujúcich priestorov šatní hercov a skladových priestorov za javiskom a ráta s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvik v mieste pôvodnej stavby. Pozemok je kompletne zastavaný. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne a je pamiatkovo chránený. Pozostáva zo štvorpodlažného objektu v prednej časti pozemku, ktorá slúži ako administratívne priestory a správa divadla, z jednopodlažnej sály v ktorej je hľadisko a javisko divadla, a z jednopodlažných prístavieb okolo divadelnej sály, v ktorých sú šatne hercov a skladové priestory. Predmetom rekonštrukcie sú priestory zázemia divadla, šatne hercov skladové priestory a dielne, vstupný priestor divadla a priestory pre divákov, sociálne zariadenia, šatne, bufet a samotná hľadisková sála. Úžitková plocha získaná výstavbou: 1817,13 m2.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri