Nordcity Obchodná

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch. Pavol Ružbarský, Ing.arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Matúš Repka, Ing.arch. Štefan Petras, Milan Dubec – Reinoo BC II, a.s
Projektant architektonickej časti:
ENDORFINE, s.r.o., Ing.arch. Milan Árendáš, Ing. Jozef Dunaj, Ing. Michal Kazík
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
ENDORFINE, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ:
Reinoo BC II, a. s. – Roman Petro, Michal Drozd, Adam Trnka
Hlavný stavbyvedúci:
Reinoo BC II, a. s. – Roman Petro, Michal Drozd, Adam Trnka
Stavebník, developer:
Reinoo BC II, a. s.
Dozorná činnosť:
IPK CONTROL, s.r.o. – Ing. Pavel Komárek
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
21.9 mil eur
Doba výstavby:
07/2021-09/2023
Fotografie:
Ing. Michal Bajzík, Mgr.art. Lukáš Macek, Roland Muráň, Jozef Murárik, Jana Sebestova

Opis stavby

Rozvoj a budovanie novej administratívnej zóny, ktorej súčasťou je aj navrhovaný objekt, začal rekonštrukciou existujúceho prevádzkovo-administratívneho objektu bývalej pošty a vybudovaním potrebnej kapacity parkovacích plôch. Nová administratívna budova sa nachádza medzi ulicami Obchodná a ul. Vysokoškolákov. Zo severovýchodnej strany tvorí hranicu územia Obchodná ulica. Z juhozápadnej strany zóna susedí s areálom obchodného domu Kaufland s ich pozemnými parkoviskami. Na juhovýchodnej strane sa nachádza dopravné napojenie parkoviska Kaufland z Obchodnej ulice a novostavba bytového domu. Administratívna budova je dopravne napojená na Obchodnú ulicu, z ktorej je ľahká dostupnosť na hlavné dopravné tepny mesta a to mestský obchvat – Mostná ulica a výpadovka smer Poprad – Košická ulica. Na túto ulicu je orientovaný vjazd a výjazd z podzemných garáží. Architektonické riešenie objektu vychádza z jednoduchej hmoty, ktorá má obdĺžnikový pôdorys a tým je zabezpečená najoptimálnejšia a najefektívnejšia dispozícia.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri