Kreatívne centrum Trnava

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. akad. arch. Jozef Danák, Ing. arch., Pavel Ďurko, Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
Projektant architektonickej časti:
ATELIÉR DV s.r.o. - Ing. Jozef Ďurko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Marek Rakús, Ing.Jozef Alchus, Ing. Marián Klepáč, Ing. Miroslava Šuchterová, Ing. Pavel Filip
Hlavný zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Viliam Ruščanský
Stavebník, developer:
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dozorná činnosť:
Ing. Marián Školník
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
4.3 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2021-04/2023
Fotografie:
Slávka Miklošová

Opis stavby

Objekt Hlavná 17 sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Trnava. Objekt je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 1069/1. Objekt meštianskeho domu na Hlavnej ulici číslo 17 sa nachádza na východnej strane Hlavnej ulice (pešej zóny), ktorá tvorí hlavnú os pôvodnej historickej zástavby mesta spolu so Štefánikovou ulicou a Trojičným námestím (od 13. storočia). Už v stredoveku išlo o hlavnú komunikáciu mesta, uzatvorenú na severe a na juhu mestskou bránou. Predmetný objekt je súčasťou radovej zástavby východnej strany ulice. Tento blok patrí k severnej polovici ulice, vyústenej do Trojičného námestia. Celý blok objektov meštianskych domov patril najbohatšej vrstve obyvateľov mesta Trnava. Objekt je primárne delený na dve časti západné krídlo s vnútroblokmi, východné krídlo s vnútroblokmi, západný objekt (od Hlavnej ulice). Objekt je dvojpodlažný, pôdorysne v tvare U. Hlavné uličné krídlo je orientované do Hlavnej ulice a je z časti podpivničené. Strecha uličného krídla je sedlová, bočné krídla majú strechu pultovú. Objekt má 2. schodiská. jedno v hlavnom krídle, druhé v dvorovom krídle z neskoršieho obdobia. Počiatok stavebného vývoja objektu je datovaný prieskumom do 13. – 14. storočia (murovaná časť pivnice). Objekt nad terénom je datovaný v rôznych časových etapách (od 15. – 18. storočia), avšak objekt získal dnešnú celkovú podobu až koncom 18. storočia zásadnou prestavbou.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri