Bory Promenáda

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Autorský kolektív Sadovsky & Architects: Ing. arch., Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Silvia Rosíková, Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Elena Šoltésová, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Peter Hubinský
Projektant architektonickej časti:
SADOVSKY & ARCHITECTS, s.r.o. , Ing. Arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Silvia Rosíková
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
CUKON s.r.o – Ing. Marek Čuhák, PhD., ORPIS – Ing. Ivan Bučko , PROKOS, s.r.o. – Ing. Ondrej Májek, Ing. Daniel Šablica, 3S-Projekt, s.r.o. Zsolt Straňák, ITP Control, s.r.o. - Ing. Tomáš Malatinec , IZP - Projekt s. r. o. – Ing. Pavol Zaťko, Trive, s.r.o. – Ing. Peter Minarovský, JOPRO s.r.o. – Ing. Norbert Jókay, ITP Control s.r.o. – Ing. Tomáš Malatinec, TEGAS – Peter Balog
Hlavný zhotoviteľ:
ASSYX, spol. s r.o. (hrubá stavba a fasády), Vedrodsteel s. r. o. (zámočnícke konštrukcie), KONTI a.s. (spevnené plochy a hrubé terénne úpravy), SLOVAKTUAL s.r.o (okná)
Hlavný stavbyvedúci:
Mgr. art. Ján Kapala MBA
Stavebník, developer:
Penta Real Estate s.r.o (developér)
Dozorná činnosť:
ProClienta Group, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
27.5 mil. EUR
Doba výstavby:
08/2020-02/2023
Fotografie:
Filip Izrael, Pavle Kudiváni

Opis stavby

Bory Promenáda je treťou etapou projektu Bory Bývanie, ktorá rozširuje štvrť o osem bytových domov. Dominantou projektu je lineárny park a 8 800 m2 zelených plôch, ktorých súčasťou sú 2 detské ihriská a workoutové ihrisko. V bezprostrednej blízkosti projektu sa nachádza nová Škôlka Bory, nákupno-zábavné cent- rum Bory Mall a najmodernejšia nemocnica na Slovensku, Nemocnica Bory. V pešej vzdialenosti obyvatelia nájdu výbornú občiansku vybavenosť, obchody, kino, fitness centrum či plaváreň. Bytové domy rôznych výšok, ktoré etapu tvoria, sú kompozične usporiadané tak, aby boli v maximálnej miere využité danosti okolitej krajiny a pozemku ktorý je mierne svahovitý. Urbanistická štruktúra riešeného územia je rôznym výškovým osadením objektov ľahko čitateľná. Architektúra má typický výraz kompaktných bytových stavieb. Dynamickosť kompozície fasády tvoria na pozdĺžnych fasádach navrhnuté priebežné balkóny. Architektonickému výrazu dominuje farebnosť jednoliatych domov s akcentovanými zálivmi vstupov s perforovanými obkladmi vo farbe fasády.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri