Rekonštrukcia budovy bývalej Eskontnej banky

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Katarína Šoltýsová, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. Stanislav Komár
Projektant architektonickej časti:
Architektonická kancelária MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. arch. Michal Tačovský
Hlavný zhotoviteľ:
HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Marek Jedinák, Ing. Tibor Machata
Stavebník, developer:
VIG offices, s. r. o.
Dozorná činnosť:
TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
4,8 mil. EUR
Doba výstavby:
11/2019 - 07/2021
Fotografie:
Akad. soch. Vladimír Višvader

Opis stavby

Požiar, ktorý v zime 2018 vznikol pred budovou Eskontnej banky na Hlavnom námestí v Bratislave, zničil kaviareň v parteri a vážne poškodil fasádu tejto mimoriadne exponovanej národnej kultúrnej pamiatky. Vlastník budovy sa po požiari rozhodol nielen odstrániť jeho následky, ale budovu kompletne a komplexne zrekonštruovať a ponúknuť na trh kvalitné administratívne priestory v historickom jadre mesta. Budova bola citlivo zrekonštruovaná pod dohľadom pamiatkového úradu tak, aby vynikla jej pôvodná architektúra. Jej fasáda a historické interiérové prvky boli starostlivo zreštaurované, vrátane vzácnych secesných malieb, lustrov alebo podlahy z terazza, aby sa zachovalo čo najviac z jej historického odkazu. Do budovy boli tiež nainštalované moderné technológie, ktoré reflektujú požiadavky 21. storočia.

Ide o príkladnú rekonštrukciu, ktorá svojím návrhom a realizáciou ukazuje cestu, ako by sa mala rekonštrukcia alebo obnova historických budov pre ich ďalšie užívanie realizovať. Táto ikonická stavba dnes opäť patrí medzi architektonické skvosty historického centra Bratislavy a ponúka viac ako dvetisíc metrov štvorcových kvalitných administratívno-obchodných priestorov s nádychom histórie ako alternatívu k súčasným business centrám v meste. Na fasádach bola potrebná rehabilitácia štukovej výzdoby. Išlo predovšetkým o reštaurovanie a obnovu architektonických a výtvarných detailov štukovej výzdoby, poškodených degradovaných omietok v zmysle zvolenej metodiky.

Ďalším cieľom reštaurovania a obnovy bola záchrana ostatných pamiatkovo hodnotných prvkov fasád, akými sú napríklad kovová vlajkosláva, lampáše, mreže, vstupné dvere. Návrh interiéru a obnovy dobových prvkov a ich zakomponovanie do obnovených častí kancelárskych priestorov reflektuje materiálové a farebné stvárnenie priečelia budovy. Ďalšou úlohou v súčinnosti s pamiatkovým úradom bolo zmapovať všetky hodnotné prvky a pripraviť ich tak pre budúce reštaurovanie alebo pre vyhotovenie verných kópií s použitím zachovaných častí. Takto sa napríklad podarilo zachovať svietidlá, kováčske umelecké prvky, pôvodné interiérové dvere, stropné reliéfy, drevené obklady, fontánu vo vstupnej hale či priestor pôvodného schodiska, vrátane výťahovej klietky, ktorá po zapracovaní nových navrhovaných riešení spĺňa požiadavky aktuálnej legislatívy. Celý interiér budovy je ladený do svetlých zemitých tónov. Farebnú paletu dopĺňajú kovové dekoratívne prvky v mosadznej farbe. Realizácia umožnila ponúknuť užívateľom administratívnej a reštauračnej časti kvalitné prenajímateľné priestory a vrátiť život do parteru.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri