R4 Košice-Milhosť Odpočívadlo

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Arch. Zuzana Macháčová
Projektant architektonickej časti:
DOPRAVOPROJEKT, a. s.; Ing. arch. Zuzana Macháčová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
DOPRAVOPROJEKT, a. s.; Ing. Radoslav Christakov
Hlavný zhotoviteľ:
STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Norbert Szó
Stavebník, developer:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
8,76 mil. EUR
Doba výstavby:
02/2021 - 12/2022
Fotografie:
Martin Červeňanský

Opis stavby

Stále sa rozvíjajúca dopravná infraštruktúra prináša so sebou rozvoj územia, čo má vplyv na zvyšovanie životnej úrovne. S novými pracovnými príležitosťami rastie mobilita ľudí, ako aj dopyt po tovare a s tým aj požiadavky na jeho prepravu nákladnou automobilovou dopravou. Diaľnice a rýchlostné cesty sú na celom území Slovenska spoplatnené, a tak motoristi očakávajú kvalitné a udržiavané cesty, bezpečnú jazdu a poskytovanie primeraných služieb. Služby sú poskytované na obslužných zariadeniach diaľnic a rýchlostných ciest, a to na odpočívadlách. Rozsah služieb  poskytovaných na odpočívadlách vychádza z intenzít dopravy na jednotlivých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Návštevnosť odpočívadiel okrem intenzity dopravy ovplyvňuje aj ich vybavenie –druh poskytovaných služieb, ich kvalita a pocit bezpečnosti. Potreba vybavenia rýchlostnej cesty R4 v súvislosti s polohou v blízkosti štátnej hranice si vyžiadala vybudovanie obojstranného odpočívadla Milhosť. Bolo nutné dobudovanie odbočovacích a pripájacích pruhov na rýchlostnej ceste R4, návrh malého obojstranného odpočívadla s vybavením odpočívadla pre typ „D“ vpravo a typ „D1“.  Návrh počíta s odvodnením riešeného územia z navrhovaného odpočívadla Milhosť, ako aj z existujúcej cesty R4. Odpočívadlo je vybavené prvkami drobnej architektúry – stoly a lavičky, odpadkové koše, informačný pútač. V ťažisku odpočívadla je objekt, v ktorom sú umiestnené priestory pre osobnú hygienu vodičov a posádok osobných áut a autobusov, priestor pre predaj diaľničných známok a vybavovanie mýtnych poplatkov, samostatné hygienické priestory pre vodičov kamiónov, priestor pre informačné a propagačné stredisko. Návštevníci sa pohybujú v areáli odpočívadla po chodníkoch a priechodoch pre chodcov. Statická doprava pozostáva z parkoviska pre 20 kamiónov, parkoviska autobusov a karavanov v počte 6 miest a parkoviska pre osobné  autá v počte 34 miest.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri