Lanová dráha Jasná, Biela Púť – Priehyba

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
doc. Ing. Arch. Jiří Buček
Projektant architektonickej časti:
SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Miroslav Mačičák, Ing. Martin Balucha, PhD.
Hlavný zhotoviteľ:
Desať s. r. o., Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wieden s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Pavol Duchnický, Peter Kurčinka
Stavebník, developer:
Tatry mountain resorts, a. s.
Dozorná činnosť:
Ing. Vladimír Čukan, Ing. Pavel Duchnický, Milan Lipták, Ing. Eduard Markocsy
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
17,5 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2021 - 11/2022
Fotografie:
Mgr. Marek Hajkovský

Opis stavby

Riešenie vychádza z celkovej koncepcie a potreby rozvoja lyžiarskeho strediska Jasná – Sever a Juh. Cieľom a prínosom stavby je zvýšiť komfort a rýchlosť dopravy klientov z Bielej Púte na Priehybu, ktorí odtiaľ pokračujú existujúcou lanovkou Funitel na Chopok. Vybudovanie lanovky má významný prínos, a to zjednodušenie a zrýchlenie dopravy klientov na Priehybu a Chopok nielen v zimnej, ale aj v letnej sezóne. Zároveň sa postavením novej lanovky sprístupnila Priehyba a Chopok aj hendikepovaným návštevníkom z pohľadu parkovania a nástupu na lanovú dráhu.

Trasu lanovej dráhy tvorí desať železobetónových pätiek a základ pre napínanie lanka. Tieto základy slúžia ako podpery oceľových pylónov spolu s kladkovými batériami, na ktorých je natiahnuté lano a na ňom sú uchytené kabínky. Medzi základmi vedie výkop s trasou zabezpečovacej a komunikačnej optickej kabeláže. Umiestnenie podpier bolo určené možnosťami výrubov, hrubých terénnych úprav a statickými a montážnymi limitmi, ktoré určil projektant technológie lanovej dráhy. Dolná stanica, umiestnená na Bielej Púti, prirodzene nadväzuje architektonicky a funkčne na budovu Central Jasná – Východ. Táto stanica je riešená ako trojpodlažný nástupný obslužný objekt. V dvoch spodných podlažiach sa nachádzajú technické priestory, kancelárie, sklady a zamestnanecké zázemie spolu s umiestnením statickej dopravy. V rámci podzemia sú situované verejné WC, prístupné aj zo zjazdovky, aj z parkovacieho domu. Najvyššie podlažie slúži na nástup a výstup klientov. Tu je umiestnený velín technológie dolnej stanice, ako aj priestory na garážovanie a servis kabín lanovej dráhy. Strecha je tvorená titánzinkovou krytinou od spoločnosti Rheizink. V rámci stavby je zabudovaných veľa stavebných výrobkov z rôznych materiálov. Použil sa takmer každý materiál, ktorý sa dnes v stavebníctve používa (mikropilóty, monolit, prefabrikát, betón, oceľ, drevo, sklo, hliník, titánzinok, kameň). Takisto sa použili progresívne a smart technológie z pohľadu IT. Výhodou bolo využitie už predtým zastavaného priestoru v lokalite Bielej Púte. Neboli vytvorené nové plochy, nebola dotknutá príroda.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri