Hotel OVRUČ

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Martin Skalický, Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Ján Kromka, Ing. arch. Viliam Kubovčík
Projektant architektonickej časti:
4m-a, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Marián Viazanko
Hlavný zhotoviteľ:
Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Miroslav Slovinský
Stavebník, developer:
Adove Energy – A, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Mikuláš Briatka
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
18,50 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2019 – 12/2021
Fotografie:
Roman Skyba

Opis stavby

Pôvodný Hotel Ovruč, ktorého otvorenie sa datuje do roku 1969, prešiel kompletnou rekonštrukciou v období rokov 2019 až 2022. Budova sa nachádza v blízkosti ozubnicovej stanice Štrbského Plesa a Móryho vyhliadky a má ambíciu zvyšovať úroveň cestovného ruchu.

 

Architektonický návrh sa v maximálnej možnej miere snaží o využitie existujúcej charakteristiky terénu. Z tohto parametra vychádza aj umiestnenie podzemného parkovania pod celou časťou navrhovaného objektu. Zároveň je však toto riešenie vhodné aj zo stránky komerčnej, nakoľko umožňuje príchod návštevníkov suchou nohou priamo z parkoviska do hotela.

Prevádzkovo návrh vychádza z koncepcie sedempodlažného objektu s podkrovím. Na druhom podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie státia, technologické miestnosti a pivničné kobky. Prvé podzemné podlažie tvorí časť parkovacích státí, pivničných kobiek, technologických miestností, lyžiareň, wellness.

Samotná budova hotela vizuálne pôsobí navonok ako celok, avšak je rozdelená dvomi objektmi. Umiestnenie a tvarovanie hlavného vstupu nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch, ako aj z okolitých komunikácií.

Materiál fasád je rozdelený z architektonického hľadiska na exponované fasády nachádzajúce sa na západnej, južnej a severnej strane a na menej exponované fasády na západnej strane. Exponovanejšie, viac viditeľné fasády sú riešené presklenými plochami arkierov, sklenenými balkónmi, obkladovým kameňom, a dekoratívnou omietkou imitujúcou drevo. Táto kombinácia dotvára kontrast fasády s okolím.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri