GUTHAUS

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
AllesWirdGut Architektur ZT
Projektant architektonickej časti:
AllesWirdGut Architektur ZT
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
PCK & Partners s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
Lis Anker, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer:
CORWIN SK a. s.
Dozorná činnosť:
Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
50 mil. eur
Doba výstavby:
01/2019 – 12/2021
Fotografie:
Peter Dráb, Darina Sklenárová

Opis stavby

Autormi architektonického konceptu Guthaus sú rakúski architekti pôsobiaci vo Viedni pod hlavičkou ateliéru AllesWirdGut. Ich špecializáciou je inteligentné využitie priestoru a synergia medzi dizajnom a funkciou. Plastický vzhľad fasády objektu Guthaus tvoria zalomené balkóny doplnené o dizajnové fasádne panely vyplnené nerezovým sitom, čo vytvára priestorový hexagonálny motív.

Samotné tvarovanie a farebné riešenie fasády reflektuje na meniace sa svetelné podmienky počas roka. Plastický dizajn a hĺbka balkónov zabezpečujú optimálne tienenie v letnom období a pasívne solárne zisky v zimnom období, čím dochádza k podporeniu tepelnej pohody v interiéri.

Projekt Guthaus tvoria tri objekty pozostávajúce z nadzemnej a podzemnej časti. Jednotlivé domy sú navzájom dilatované a majú rozličnú výšku. Plošne najrozsiahlejšia stredová časť má osem nadzemných podlaží. Každý dom má dve podzemné podlažia, ktoré sú vyhradené hromadnej garáži.

Krajinársky koncept zelených plôch a dažďových záhrad vychádza z návrhu berlínskeho ateliéru ManMadeLand, zameraného na efektívne využitie mestskej zelene, prírodnej architektúry, ako aj sociálne a ekologicky udržateľného mestského prostredia. Cieľom bola maximálna efektívnosť využitia potenciálu pozemku a mestskej zelene tak, aby vzniklo perfektné miesto na stretnutia a oddych s ohľadom na sociálne a ekologické požiadavky pri tvorbe udržateľného prostredia. Zelené strechy tvoria významnú časť projektu.

Hlavnými benefitmi, ktoré projekt svojim budúcim užívateľom prináša, sú vegetačné strechy, dažďové záhrady, systém stropného vykurovania a chladenia, ktorý je napojený výlučne na tepelné čerpadlá. Plynové kotly slúžia len na prípravu teplej úžitkovej vody. Komfort dopĺňajú pobytové, intenzívne a extenzívne vegetačné strechy, bohatá zeleň, ihriskové prvky a polopodzemné kontajnery. V areáli bol vybudovaný nový cyklochodník ako súčasť podpory alternatívnych foriem dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri