BYTOVÉ DOMY BARBORA

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Marián Ferjo
Projektant architektonickej časti:
TRISTÁN studio, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
MIKO – projekčná kancelária s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ladislav Lipka
Stavebník, developer:
BM park s. r. o.
Dozorná činnosť:
MIKO – projekčná kancelária s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
7, 5 mil. EUR
Doba výstavby:
05/2020 – 09/2022
Fotografie:
FOTO - ELIÁŠ s. r. o., Vladimír Eliáš

Opis stavby

Bytové domy Barbora sa môžu na prvý pohľad zdať nie tak významnou stavbou, ale keď sa pozrieme pod povrch tohto projektu, uvidíme zaujímavé súvislosti. Pozemok, ktorého poloha je naozaj zaujímavá, bol osobne vybratý investorom, a to z toho najkrajšieho dôvodu – proste sa mu páčil. Výhľad na jednu z našich doslova najväčších slovenských pých, Vysokých Tatier,  je skutočne jedinečný. Nie je rušený žiadnou okolitou výstavbou aj napriek tomu, že sa nachádza v tak veľkom meste ako je Poprad. Tomuto benefitu  sú prispôsobené aj ďalšie faktory bytových domov v rámci architektúry. Až tri štvrtiny obyvateľov majú výhľad na Tatry k dispozícii priamo zo svojich bytov. Lokalita je zaujímavá aj s ohľadom na rozrastajúci sa urbanizmus sídliska Juh. Ulica Suchoňova bude čoskoro osou medzi starším sídliskom a novou obytnou štruktúrou. Táto štruktúra má potenciál aj pre súčasných obyvateľov staršieho sídliska, prinesie im do prostredia novú občiansku vybavenosť, za ktorou musia chodiť do mesta.

Bytové domy Barbora sú jedným z prvých odvážlivcov rozširujúcich túto dlho stagnujúcu lokalitu, časom však určite budú prichádzať ďalší, ktorí z tejto časti Popradu vytvoria sviežu a modernú komunitu.

Výrazným umeleckým prvkom, ktorý je súčasťou areálu bytových domov Barbora, je moderná socha svätej Barbory s prislúchajúcim mobiliárom a zeleňou. Svätá Barbora je patrónkou architektov, staviteľov a baníkov. Socha nebola súčasťou prvotných povolení, ale je výsledkom kreatívneho myslenia investora, ktorý sa rozhodol danému územiu pridať ďalšiu hodnotu, a to nielen pre obyvateľov bytových domov, ale aj pre obyvateľov okolitého sídliska, užívateľov susediacej cyklotrasy, či náhodných okoloidúcich.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri