BD Pod lesom

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Arch. Radoslav Ivan
Projektant architektonickej časti:
Archstudio spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Beťkoprojekt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Dušan Pindiak
Stavebník, developer:
Archstudio development s. r. o.
Dozorná činnosť:
Archstudio development s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
1,53 mil. EUR
Doba výstavby:
05/2021 - 05/2022
Fotografie:
Matej Vernarský

Opis stavby

Návrh bytového domu bol prispôsobený tak, aby v rámci prestavby splnil všetky požadované regulatívy vyplývajúce z územného plánu a optimalizoval využitie pozemku investora, pričom by zohľadňoval okolitú zástavbu a minimalizoval dopad na jestvujúce budovy v danom území. Statická doprava pre majiteľov bytov je riešená v prvom nadzemnom podlaží, kde je navrhnutých celkovo 21 parkovacích miest.

Tvarové, materiálové a farebné riešenie vonkajšieho vzhľadu objektu odzrkadľuje jeho umiestnenie v tatranskom prostredí. Využívajú sa primárne prírodné dekory, ako drevo a kameň. Moderný vzhľad pri tradičných materiáloch zabezpečuje horizontálne členenie objektu a striedanie rôznych odtieňov dreveného dekoru, čo v kombinácii s presklenými plochami vytvára zaujímavú dynamiku fasády. Tradičné materiály dopĺňa antracitový plech, ktorý prechádza zo strechy na vrchnú časť fasády, čím dotvára a podčiarkuje celkovú architektúru, ktorá pôsobí hodnotnejšie. Vizuál fasády doplňujú aj balkóny z jednotlivých bytov orientované na juhozápadnú stranu, kde železobetónová balkónová doska v modernom dekore pohľadového betónu kontinuálne pokračuje v horizontálnom členení objektu.

Bytový dom, rešpektujúc jestvujúcu pôdorysnú plochu, má jednoduchý obdĺžnikový tvar, z ktorého vystupuje komunikačné jadro. Hlavný vstup do bytového domu a taktiež vstup do komerčných priestorov je orientovaný zo severozápadnej strany. Vstup do podzemnej garáže bude z existujúcej miestnej komunikácie zo severovýchodnej strany.

Dispozícia prvého nadzemného podlažia prevádzkovo oddeľuje vstupy do bytového domu a komerčného priestoru. Nachádza sa tu celkovo päť bytov, z toho jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na severnej strane sa nachádza komerčný priestor. Druhé nadzemné podlažie tvorí celkovo šesť bytov, z toho dva trojizbové a štyri dvojizbové byty. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza celkovo šesť mezonetových bytov. V podkroví je spoločenská miestnosť so zázemím. V rámci dispozície jednotlivých podlaží sú prístupné z chodbového priestoru sklady pre jednotlivé byty. Komerčné priestory sú riešené ako bezbariérové.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri