BREZY STARÁ LESNÁ

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Rodziňák Andrej
Projektant architektonickej časti:
ar.chitect, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
ar.chitect, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný zhotoviteľ:
BETPRES, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Matúš Mandzák
Stavebník, developer:
BREZY, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. arch. Rudolf Kruliac
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
8,0 mil. EUR
Doba výstavby:
03/2019 - 06/2021
Fotografie:
Mgr. art. Marek Bernát, Ing. arch. Andrej Rodziňák

Opis stavby

Vysoké Tatry sú klenot Slovenska, ktorý vytvára identitu našej krajiny. Sú miestom, kde nádherná príroda a bohaté možnosti vyžitia priťahujú spoločnosť. História a spoločenský význam Tatier bol pre autorov projektu záväzkom. Jedinečná poloha rekreačného areálu automaticky definovala vyššiu úroveň architektúry, používanie prírodných materiálov a prístup s rešpektom k okolitému prostrediu. Architektonické riešenie exteriéru a interiéru projektu „Brezy“ ponúka zážitok z čistoty zdravého bývania s výhľadom na najkrajší kút našej krajiny – Vysoké Tatry. Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu  obslužnou komunikáciou. V areáli sú navrhnuté dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy, sedem menších rekreačných chát s celkovou lôžkovou kapacitou 160 osôb. Architektúra areálu je tvorená priestorovou kompozíciou dvojpodlažných chát voči sebe pootočených a posunutých. Chaty sú koncipované na pôdoryse 6,14 × 12,2 metrov a majú sedlové strechy. Apartmánové domy sú umiestnené na dvojpodlažnej podnoži.

Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri