Vila v Horskom parku

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Ján Kukuľa, Ing.arch.Romana Kukuľová
Projektant architektonickej časti:
Atelier 008 s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Marian Halvoň
Hlavný zhotoviteľ:
Matistav Plus, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Jozef Matiaško
Stavebník, developer:
-
Dozorná činnosť:
Ing.Peter Juráš
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
1, 0 mil. EUR
Doba výstavby:
06/2018 - 03/2020
Fotografie:

Opis stavby

Vila je situovaná v tichej lokalite pri Horskom parku v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Hmotovo-priestorové členenie objektu pozostáva z obdĺžnikového bloku hlavného podlažia nasadeného na sokel čiastočne zapusteného podzemného podlažia. Biely kváder hlavného podlažia farebne a formovo kontrastuje s prírodným charakterom okolitého prostredia. Naopak,
materiálové riešenie spodnej časti vrátane nadväzujúcej krivky oporného múru má prírodný charakter, materiály sú použité v ich pôvodnej podobe umožňujúcej prirodzené patinovanie. Udržateľný aspekt vily presahuje rozmer energetickej kategórie A0.