RAJ ZDRAVIA

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Marek Németh
Projektant architektonickej časti:
Ing.arch.Marek Németh
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.arch.Marek Németh
Hlavný zhotoviteľ:
Bohdal s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Peter Tekula
Stavebník, developer:
Bohdal s.r.o.
Dozorná činnosť:
Ing.Peter Sedlačko - Petring s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
8, 77 mil. EUR
Doba výstavby:
05/2018 - 05/2021
Fotografie:

Opis stavby

Predmetom projektu je prístavba, prestavba a nadstavba administratívnej budovy. Hlavnou vnútornou vertikálnou komunikačno-orientačnou osou je kruhová hala prechádzajúca cez všetky podlažia, ktorá tvorí centrálny orientačný a komunikačný bod. Vstup je akcentovaný zasklenou fasádou spolu s pergolou umocnenou portálom z umelého kameňa. V portáli je umiestnený okrasný geometrický tvar v podobe Šrí jantry. Je vyrobený z tenkých nerezových profilov. Pred hlavným vstupom do budovy je okrasný park s bohatou zeleňou. Zelený trávnik sa nachádza aj na streche garáže, ktorá je uspôsobená ako letná terasa reštaurácie.