Prístavba pavilónu školy Trnava

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Andrej Zábrodský, Ing.arch.Michal Babinec
Projektant architektonickej časti:
VISIA, s.r.o. - Ing.Michal Klenovič, Ing.Peter Fülöp
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
VISIA, s.r.o. - Ing.Michal Klenovič, Ing.Peter Fülöp - arch.časť, Ing.Dušan Vajda, Ing.Tomáš Gúcky-statika
Hlavný zhotoviteľ:
KAMI PROFIT s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Miloš Horváth, Ing.Samuel Koniar
Stavebník, developer:
Mesto Trnava
Dozorná činnosť:
Miroslav Horník, Mgr.Radoslav Danák - mesto Trnava
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
2,03 mil. EUR
Doba výstavby:
05/2020 - 07/2021
Fotografie:

Opis stavby

Prístavba pavilónu školy stojí na mieste pôvodnej budovy, ktorá bola na začiatku stavebných prác asanovaná. Dispozične je objekt rozdelený na tri základné prevádzkové celky, konkrétne na časť s učebňami, jedálenskú časť a časť kuchyne so zázemím. Časť budovy s učebňami je prepojená s jestvujúcou budovou základnej školy cez navrhovanú spojovaciu chodbu, následne cez vnútorné schodisko sú prístupné učebne. Táto časť budovy má samostatný vstup z exteriéru cez schodisko a takisto je k časti s učebňami na druhom nadzemnom podlaží navrhnuté aj oceľové požiarne schodisko ako druhý únikový východ. Jedálenská a kuchynská časť majú samostatné dva vstupy.