Polyfunkčný komplex Rudiny II

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Drahomíra Dobrotková, Ing.arch.Miroslav Hudák
Projektant architektonickej časti:
Stavoprojekt Poprad, a.s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Maroš Mažári, Ing.Jozef Dobrotka
Hlavný zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o., ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Stanislav Bistar, Ing.Marián Madunický
Stavebník, developer:
ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o.
Dozorná činnosť:
AIRIS, s.r.o.-bytové domy, Ing.Martin Radvan-nákup.galéria
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
14, 85 mil. EUR
Doba výstavby:
08/2018 - 06/2020
Fotografie:

Opis stavby

Výnimočnosť stavby Polyfunkčný komplex Rudiny II spočíva v jej komplexnosti z urbanistického, architektonického, stavebného aj funkčno-prevádzkového hľadiska. Objekty bytových domov a garáží pozostávajú konštrukčne zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s prievlakovými stropmi a stĺpmi. Majú šesť až deväť nadzemných podlaží. Prízemie slúži na obchodnú prevádzku a technické zázemie bytových domov, poschodie na parkovanie vozidiel a ostatné časti na bývanie. Nechýbajú tu miesta pre nerušené stretávanie obyvateľov vo vnútrobloku so zeleňou, lavičkami a fontánou.