Nivy Centrum a administratívna budova Nivy Tower

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Robert Bishop, Russell Ward, Ing. arch Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš, Ing. Imrich Palkov , akad. arch. Matúš Brandner, Ing. Arch. Dušan Juena, Ing. Richard Komanovi, Ing.arch. Marek Winkler, Ing.arch. Jolana Foglová
Projektant architektonickej časti:
SIEBERTTALAŠ s.r.o
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
PKISA, s. r. o., Strucon s.r.o., SKELETING, s.r.o. INFOS PROJEKT s.r.o., Stantec s. r. o., o. z.
Hlavný zhotoviteľ:
HB Reavis Management s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Marian Košec , Ing. Peter Staviarský
Stavebník, developer:
HB Reavis Slovakia a. s.
Dozorná činnosť:
Uniinvest s.r.o - nosné železobetónové konštrukcie
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
345 mil. EUR
Doba výstavby:
10/2017 - 09/2021
Fotografie:

Opis stavby

Polyfunkčný areál autobusovej stanice, ako jeden z najdôležitejších dopravných uzlov hlavného mesta, získal modernizáciou veľkomestský charakter. Sedempodlažný objekt autobusovej stanice je funkčne a priestorovo rozdelený do niekoľkých prevádzkových častí. Tvorí ho autobusová stanica, parkovanie, služby, gastronómia a obchodné priestory. Zelená strecha slúži na oddych a voľnočasové aktivity. Projekt zahŕňa aj tridsaťpodlažnú administratívnu budovu s malým vstupným námestím.