Mlynská Nova

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.Mgr.art.Radovan Gonos, spoluatori: Ing.Peter Cimbal, Ing.Matúš Chomják, Ing.Martin Kušnírik, Ján Simonides
Projektant architektonickej časti:
"DGA" DESIGN GRAPHICE ARCHITECTURE, s.r.o., Ing.Mgr.art.Radovan Gonos
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
"DGA" DESIGN GRAPHICE ARCHITECTURE, s.r.o., Ing.Mgr.art.Radovan Gonos
Hlavný zhotoviteľ:
BETPRES, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Michal Andrejkovič
Stavebník, developer:
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
Dozorná činnosť:
GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., organizačná zložka GLEEDS SLOVENSKO
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
9, 05 mil. EUR
Doba výstavby:
01/2018 - 12/2019
Fotografie:

Opis stavby

Navrhovaný šesťpodlažný objekt je pôdorysne členitého tvaru. Budova je vyvážená po funkčnej aj estetickej stránke. Industriálny dizajn zmäkčuje použitie tehly a prírodného dreva. Vonkajšie terasy so zeleňou sa nachádzajú na každom poschodí. Komfort získava tiež vďaka vykurovaniu a chladeniu aktívnym betónovým jadrom. Strecha spĺňa požiadavky ekodizajnu.