Kalvársky most

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Prof.Ing.Jiří Stráský, Dsc., Ing.Vojtech Varga
Projektant architektonickej časti:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (CZ)
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Prof.Ing.Jiří Stráský, Dsc., Ing.Pavel Kaláb
Hlavný zhotoviteľ:
STRABAG, s.r.o., NOPS spol.s r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Milan Žák
Stavebník, developer:
Ing. Milan Žák
Dozorná činnosť:
Ing.Ján Blahuta
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
0, 76 mil. EUR
Doba výstavby:
03/2020 - 03/2021
Fotografie:

Opis stavby

Most je určený len pre cyklistov, má dĺžku 49 metrov a šírku 4 metre a je osvetlený LED svetlami situovanými v držadle zábradlia. Výškové vedenie komunikácie a hladina veľkej vody vyústili do návrhu oblúkovej konštrukcie mosta. Z oboch nábreží sa tak zachoval voľný výhľad na historický stred mesta Nitra. Mostovka je zavesená na sklonené oblúky, ktorými konštrukcia získava moderný a dynamický vzhľad. Možným trhlinám v betónovej mostovke zabraňujú dodatočne predopnuté káble v krajných nosníkoch.