Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.Imrich Bekeč, Ing.Robert Zwilling, Ing.Adrián Chalupec
Projektant architektonickej časti:
Združenie D1 HPLL: Dopravoprojekt, a.s., GEOCONSULT spol.s r.o., Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Združenie D1 HPLL: Dopravoprojekt, a.s., Ing.Imrich Bekeč, Ing.Robert Zwilling, Ing.Adrián Chalupec
Hlavný zhotoviteľ:
Združenie Ovčiarsko: Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., VÁHOSTAV-SK a.s., Metrostav a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Rudolf Kimerling
Stavebník, developer:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dozorná činnosť:
Inžinierske združenie Bung Slovensko s.r.o., AE Dozoring s.r.o., Infram SK s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
470, 5 mil. EUR
Doba výstavby:
01/2014 - 12/2020
Fotografie:

Opis stavby

Diaľničný úsek Dl Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vytvára komfortnú komunikáciu európskeho koridoru pre bezpečnú a plynulú jazdu. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah Dl, ktorý je súčasťou celoštátnej cestnej siete. Po ukončení výstavby úseku diaľnice Dl sa vytvoria podmienky na podstatné odľahčenie dopravy, a tým sa prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Dolný Hričov a predovšetkým Žilinu. Predmetný úsek diaľnice Dl zahŕňa spolu 218 stavebných a technologických objektov.