Bytové domy Slnečnice C3 – I.etapa

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Juraj Benetin, Ing.arch.Matej Grébert, Ing.arch.Miroslav Čatloš, Ing.arch.Matúš Grega-Jakub, Ing.Milan Andrejko, Ing.Roman Čambál, Ing.arch.Juraj Česelský, Ing.arch.Peter Janeček, Ing.arch.Marcel Vadík
Projektant architektonickej časti:
COMPASS ARCHITEKTI - Compass s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Stapring a.s., Ing.arch.Ján Mezei, Ing.Miroslav Šabík, Recoc, spol.s r.o., Praha : Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Hlavný zhotoviteľ:
DYNAMIK HOLDING, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Jozef Budaj
Stavebník, developer:
CRESCO REAL ESTATE, a.s.
Dozorná činnosť:
Tristel s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
36,0 mil. EUR
Doba výstavby:
07/2017 – 06/2019
Fotografie:

Opis stavby

V lokalite Južného mesta pokračuje projekt Slnečnice už svojou treťou etapou. Momentálne sa dostavala nová časť Viladomov. Atraktívne byty vynikajú priestrannými terasami a balkónmi. Zaujímavo sú riešené strešné byty s množstvom denného svetla a luxusnými terasami a taktiež prízemné byty s veľkorysými predzáhradkami, ktoré ponúkajú komfort rodinného domu. Do architektúry sa vrátili paravány, ktoré sú veľmi obľúbeným prvkom z prvej etapy. Spolu s treťou etapou vyrastá v Slnečniciach aj veľký mestský park s rozlohou 14 000 m2, ktorý svojim obyvateľom ponúka nové možnosti na trávenie voľného času.