Autokomplex Volkswagen Bratislava

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Andrej Šutek, Akad.arch.Eduard Šutek
Projektant architektonickej časti:
ATELIÉR A.BKPŠ ŠUTEK s.r.o. a Ing.arch.Andrej Šutek, Ing.Pavol Foltán
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.arch.Andrej Šutek
Hlavný zhotoviteľ:
HÍLEK a spol., a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Zdenek Barcaj
Stavebník, developer:
HÍLEK a spol., a.s.
Dozorná činnosť:
TDI Ing.Jozef Ilčík
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
5, 89 mil. EUR
Doba výstavby:
12/2018 - 9/2020
Fotografie:

Opis stavby

Autosalón je riešený ako jednopodlažný halový priestor so štvorcovým pôdorysom s vloženou galériou. Galéria je prístupná vnútorným schodiskom zo salónu, z ktorého je súčasne prístup aj do suterénu. Na galérii sú umiestnené kancelárske priestory a hygienické zázemie pre zamestnancov. Priestory galérie sú presvetlené strešným svetlíkom. Na salón nadväzuje prevádzka dielní s oddeleným boxom príjmu áut do servisu. Dielenská hala má 8 špecializovaných pracovísk – opravárenských boxov pre mechanické opravy, elektroservis a rýchloservis. Pod celým pôdorysom objektu sa nachádza suterén, kde je sklad nových áut a pneumatík.