Antracit Point

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing.arch.Roman Klenovič, Ing.arch.Andrea Klenovičová
Projektant architektonickej časti:
Ing.arch.Roman Klenovič, Ing.arch.Andrea Klenovičová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing.Peter Guoth
Hlavný zhotoviteľ:
HSF System SK, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing.Tomáš Mydlo
Stavebník, developer:
ANTRACIT PROPERTY, s.r.o.
Dozorná činnosť:
Ing.Tomáš Kosa
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
1, 3 mil. EUR
Doba výstavby:
12/2017 – 02/2018
Fotografie:

Opis stavby

Koncept je založený na hmotovej adícii pridaných kubusových častí, ale tiež čiastkovej eliminácii hmoty v nároží. Riešenie podporilo použitie zaujímavých fasádnych materiálov a farieb. Adícia aj eliminácia vytvárajú akcent a žiadaný „nepokoj“ v monotónnej schéme pôvodnej stavby. Takmer všetky fasády objektu sú obkladané predsadeným dreveným alebo kovovým fasádnym obkladom. Vysunutá konzola je expresívna a elegantná. Priestory, ktoré takto vznikli, slúžia ako multifunkčné oddychové centrum pre zamestnancov firmy.