späť

Rybovod na Vodnej stavbe Veľké Kozmálovce / novostavba / inžinierska stavba

Veľké Kozmálovce
Prihlasovateľ: Váhostav-SK, a.s.

stavba19

Predmet riešenia spočíva v odstránení bariéry na toku malej vodnej elektrarne Veľké Kozmálovce v podobe hati a zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity. Ide o návrh rybovodu pre protiprúdovú migráciu rýb mrenového pásma. Tvar rybovodu je navrhnutý tak, aby bola v celom úseku zavodnená hladina v šírke 5 metrov a dodržaná minimálna hĺbka 0,7 metra. V miestach tesnej blízkosti existujúcich objektov alebo pri vyšších svahoch je vybudovaná ľavostranná línia oporných múrov rybovodu. Železobetónový výtokový objekt rybovodu je umiestnený v mieste križovania rybovodu pod haťou. Hlavnou funkciou objektu je ochrana rybovodu pred spätným vzdutím vody z Hrona počas povodňových stavov a zadržiavanie vody v habitate počas období sucha.

stavba19
späť