späť

Vila v Horskom parku / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: Ateliér 008, s.r.o.

stavba18

Vila je situovaná v tichej lokalite pri Horskom parku v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Hmotovo-priestorové členenie objektu pozostáva z obdĺžnikového bloku hlavného podlažia nasadeného na sokel čiastočne zapusteného podzemného podlažia. Biely kváder hlavného podlažia farebne a formovo kontrastuje s prírodným charakterom okolitého prostredia. Naopak, materiálové riešenie spodnej časti vrátane nadväzujúcej krivky oporného múru má prírodný charakter, materiály sú použité v ich pôvodnej podobe umožňujúcej prirodzené patinovanie. Udržateľný aspekt vily presahuje rozmer energetickej kategórie A0.

stavba18
späť