späť

Pradiareň / obnova

Bratislava
Prihlasovateľ: YIT Slovakia a.s.

stavba17

Cieľom obnovy historickej budovy Pradiarne a Silocentrály bola konverzia na nové funkčné využitie. Navrhovaná administratívna funkcia s obchodom a službami v prízemí využíva priestorové danosti budovy. Vzhľadom na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky boli použité tradičné, ale aj progresívne materiály a technológie. Medzi najvýraznejšie zachované historické prvky patria liatinové stĺpy s čiastočne obnovenou art deco výmaľbou, zachované a obnovené pôvodné oceľové okná s typickým hustým členením a dômyselným systémom otvárania, ako aj secesné oceľové točité schodisko.

stavba17
späť